Aanknopingspunten

Vincent van Gogh Reactie toevoegen

Het technisch onderzoek én de kunsthistorische studie naar De slaapkamer kunnen niet zonder de belangrijkste bronnen: het object (schilderij) zelf én de grote hoeveelheid brieven die Van Gogh door de jaren heen schreef aan zijn broer Theo en andere kunstenaars.

De relatief korte brief die Vincent op 16 oktober 1888 aan Theo schreef over zijn nog maar net voltooide Slaapkamer bevat een schat aan informatie met talloze aanknopingspunten. Letterlijk elke zin in deze brief van amper twee kantjes is belangrijk. Van Gogh stuurde een schetsje mee en schreef over zijn materiaal, zijn werkwijze, de kleuren van De slaapkamer, de stijl, de betekenis van het schilderij, en zelfs hoe hij het zou willen presenteren.

De schets van De slaapkamer die Van Gogh met de brief van 16 oktober 1888 aan zijn broer Theo stuurde.

Schets van De slaapkamer, 1888

Bronnen

Van Goghs brieven zijn essentieel als bron, maar toch is voorzichtigheid geboden. De kunstenaar veranderde in de loop der tijd namelijk nog wel eens van mening. Bovendien leest iedere wetenschapper weer andere dingen in een brief. Als onderzoeker moet je daarom goed in de gaten houden, dat je geen tunnelvisie ontwikkelt.

Het is dus erg belangrijk om vooral goed naar het object zelf te kijken. Vooral de wisselwerking tussen het schilderij en de brieven levert veel kennis op. Zo somde Van Gogh in zijn brief aan Theo de kleuren op die hij gebruikte voor De Slaapkamer. Ella Hendriks heeft die vergeleken met de huidige kleuren van het schilderij, iets waar ze later in deze blog ongetwijfeld nog op terug zal komen.

Interpreteren

Technisch onderzoek wordt vaak gezien als een exacte wetenschap: wetenschap gebaseerd op feiten. Het is echter zo dat die feiten onderhevig kunnen zijn aan verschillende interpretaties door verschillende wetenschappers. Dat geldt uiteraard ook voor dít onderzoek. Vandaar dat we soms flink discussiëren over onze bevindingen.

Lees hier zelf de brieven waarin Van Gogh over de eerste versie van De slaapkamer schreef, en over de tweede versie en de derde versie.

Comments are closed.

Copyright © 2010 Van Gogh Museum - Ontwerp & realisatie: Bitfactory
RSS feed