De retouches van Traas in de vloer

Retouches Reactie toevoegen

 

Twee details van de retouches door Traas van beschadigingen in de vloer, gezien door de microscoop na verwijdering van het vernis. Met donkerder, paarsige strepen werd de perzikachtige kleur van de eerste laag gecorrigeerd.

 

Kleurverandering in de retouches van Traas

Restaurator Traas lijkt nog tijdens zijn leven te zijn geconfronteerd met de gevolgen van kleurveranderingen in de vloer doordat het geraniumlak verbleekte. Dit kan worden opgemaakt uit de wijze waarop hij zijn retouches in de beschadigde delen heeft opgebouwd, in twee fasen. De bovenste laag van de retouches bestaat uit paarsachtige strepen die op een perzikkleurige onderlaag zijn aangebracht (zie de twee afbeeldingen hierboven).

De perzikachtige basiskleur van de retouches lijkt sterk op een strook oorspronkelijke verf langs de onderrand van het schilderij, waar sinds 1931 tape overheen heeft gezeten zodat er geen licht bij kon (onderste afbeelding).  Met andere woorden, de door Traas in 1931 aangebrachte perzikkleurige retouches moeten destijds een goede match hebben gevormd voor de oorspronkelijke kleur van de vloer.

Na verwijdering van het vernis is op deze detailopname een perzikkleurige strook van de oorspronkelijke kleur te zien langs de onderrand van het schilderij. Deze is bewaard gebleven doordat er geen licht bij kon.

De paarsige retouches moeten door Traas zijn toegevoegd toen hij De slaapkamer ‘compleet onder handen nam’, zoals opgetekend staat in een factuur van 15 oktober 1958. Deze bewerking behelsde onder meer een aanpassing van zijn eigen retouches, die hij nog maar 27 jaar daarvoor had aangebracht. De aanpassing was bedoeld om de kleurverandering te compenseren die in de tussenliggende periode was opgetreden.

Comments are closed.

Copyright © 2010 Van Gogh Museum - Ontwerp & realisatie: Bitfactory
RSS feed