De conditie

Vanaf het moment dat ze de ezel verlaten, beginnen schilderijen te veranderen. Dat geldt zeker voor De slaapkamer: Dit doek raakte al tijdens het leven van Van Gogh beschadigd. Daarna eisten zowel natuurlijke veroudering van materialen als beschadigingen en restauraties hun tol. Om de huidige conditie van het schilderij te kunnen vaststellen, is het onlangs grondig onderzocht. Voor dit onderzoek werden verschillende moderne technieken en apparaten gebruikt. Het bleek dat een uitgebreide restauratie noodzakelijk is om dit meesterwerk voor de toekomst te behouden. Ook werd duidelijk dat het schilderij in de loop der tijd sterk is verkleurd.

De erfenis

De vraag is hoe we moeten omgaan met deze ‘erfenis’. Welke veranderingen moeten worden teruggedraaid? Welke moeten worden gerespecteerd, of geaccepteerd als een voldongen feit? Om die keuzes te kunnen maken, onderzocht de restaurator tijdens het vooronderzoek ook de mogelijkheden voor een nieuwe behandeling van De slaapkamer.

De behandeling

De voorbereiding voor de restauratie duurde ongeveer een jaar. Na goedkeuring van het behandelingsvoorstel, zal restaurator Ella Hendriks beginnen aan het schoonmaken van het doek. Daarna zal ze plekjes verfverlies opvullen en ze retoucheren en tot slot zal ze het doek in een speciale omlijsting plaatsen die verdere aantasting van het schilderij zoveel mogelijk tegengaat.

Bekijk de meest recente blogposts over de restauratie

Microscoopfoto van het verfoppervlak van De slaapkamer
Microscoopfoto van het verfoppervlak


Restaurator Ella Hendriks onderzoekt De slaapkamer

Restaurator Ella Hendriks onderzoekt De slaapkamer

Met dank aan Shell en Instituut Collectie Nederland (ICN), partners in het project Van Goghs atelierpraktijk.